วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments)

     เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments)เครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองนี้เรียกรวม ๆ ว่ากลุ่มแตร ส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องดนตรีกลุ่มนี้ คือ ท่อลมทำด้วยโลหะขนาดต่าง ๆ กันการเกิดเสียงเกิดจากการเป่าลมให้เกิดการสั่น สะเทือนที่ริมฝีปากของผู้เล่น

ตัวอย่างเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้
  1. ทรัมเป็ท (Trumpet)
  2. คอนเน็ท (Cornet)
  3. เฟรนช์ ฮอร์น (French Horn)
  4. ทรอมโบน (Trombone)
  5. แซ็กฮอร์น (Saxhorn)
  6. ซูซาโฟน (Sousaphone)
  7. ทูบา (Tuba)
  8. ยูโฟเนียม (Euphonium)